Menu

Beste (oud)-leerlingen en (oud)-collega’s,

Het zijn bijzondere en moeilijke tijden door het Coronavirus met een onzeker verloop, zeker voor de komende maanden. Het is daarom noodzakelijk om duidelijke en verstandige maatregelen te nemen. We hebben daarom in goed overleg met alle betrokkenen besloten onze reünie een volledig jaar uit te stellen naar het voorjaar 2021. 

Gun ons even de tijd, zodat we dingen goed uit kunnen werken in deze overmachtssituatie. Net zoals voor jullie, is dit voor ons een bijzondere, verdrietige en vervelende situatie.

Wat zeker is, is dat uw reeds bestelde toegangsbewijs voor de reünie geldig blijft! Zodra de nieuwe datum voor de reünie bekend is, zullen we u uitgebreid informeren over de verdere gang van zaken. Voor het geval u zicht wilt uitschrijven, krijgt u uw geld teruggestort. Mocht u in de tussentijd vragen hierover hebben, dan kunt u uiteraard contact opnemen met 123Reünie via info@123reunie.nl 

We spreken de oprechte hoop uit dat het jullie goed gaat en dat we in de nabije toekomst er beter voorstaan en elkaar weer kunnen ontmoeten in goede omstandigheden. Blijf gezond en zorg goed voor elkaar!

Jessica Baart rector-bestuurder Lorentz Casimir Lyceum

Henk Bolk     projectmanager Reünie 90 jaar LCL